Thương hiệu nhà máyXem thêm

Aditya Birla Group 2 - Nơi chuyên phân phối và nhập khẩu hóa chất Đắc Trường Phát - Công ty cung ứng và phân phối hóa chất tại TP.HCM
AGC chemicals - Nơi chuyên phân phối và nhập khẩu hóa chất Đắc Trường Phát - Công ty cung ứng và phân phối hóa chất tại TP.HCM
formosa chemicals 2 - Nơi chuyên phân phối và nhập khẩu hóa chất Đắc Trường Phát - Công ty cung ứng và phân phối hóa chất tại TP.HCM
solvay chemicals - Nơi chuyên phân phối và nhập khẩu hóa chất Đắc Trường Phát - Công ty cung ứng và phân phối hóa chất tại TP.HCM